Deelnamevoorwaarden

Laatste herziening: 15/1/2024

Nationaal Seniorenpanel is een onderdeel van ANBO-POCB en richt zich op het doen van onderzoek via respondenten. Door u in te schrijven in het panel geeft u (“de deelnemer”) aan dat u beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken. Met uw inschrijving bevestigt u dat u de aangeboden deelnamevoorwaarden op deze pagina heeft gelezen en dat u deze deelnamevoorwaarden aanvaardt.

Het onderzoek op het Nationaal Seniorenpanel kan in talloze vormen (bijvoorbeeld online vragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten, cookies/software, telefonische interviews of chats/groepsdiscussies) uitgevoerd worden.

Deelname

Iedereen van 60 jaar of ouder die in Nederland woont, kan zich aansluiten bij het Nationaal Seniorenpanel. Deelname is volledig vrijwillig. De deelnemer moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. 

Een persoon mag zich slechts 1x als deelnemer aan het Nationaal Seniorenpanel opgeven. Alle persoonlijke informatie die u tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, dient volledig en juist te zijn. Wijzigingen in uw NAW gegevens kunt u doorgeven via info@nationaalseniorenpanel.nl. Wij verlangen van een deelnemer aan het Nationaal Seniorenpanel dat deze minimaal 1x per jaar zijn persoonlijke gegevens ververst door deelname aan een update onderzoek.

Deelname aan het Nationaal Seniorenpanel kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd. Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.

Het Nationaal Seniorenpanel kan een deelnemer zelf uitschrijven als de deelnemer, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, meer dan 6 onderzoeken niet heeft deelgenomen aan verschillende onderzoek. Het Nationaal Seniorenpanel heeft ook het recht om alle panelleden die niet 1x per jaar deelnemen aan het update onderzoek van persoonlijke gegevens, uit te schrijven. Het Nationaal Seniorenpanel zal proberen u hierover vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.

Persoonlijke gegevens

Het Nationaal Seniorenpanel verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. Neem kennis van de privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe lang gegevens worden bewaard, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden bewaard.

Beloning

Voor uw deelname aan de onderzoeken van Het Nationaal Seniorenpanel ontvangt u geen beloning  Wel worden incidenteel waardebonnen verloot onder de deelnemers aan de onderzoeken.

Resultaten onderzoek

De resultaten van de onderzoeken waaraan u heeft deelgenomen zijn zichtbaar in artikelen op de website van ANBO-PCOB.

Misbruik

Het Nationaal Seniorenpanel, en verwante website en onderzoeken, worden met de grootste zorg gemaakt. Het Nationaal Seniorenpanel staat dan ook voor kwaliteit, en vraagt die ook van u als panellid. Wanneer er naar oordeel van het Nationaal Seniorenpanel sprake is van misbruik van het Nationaal Seniorenpanel of haar onderzoeken dan wordt de deelnemer eenzijdig van verdere deelname uitgesloten. 

Rechten

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Nationaal Seniorenpanel berusten uitsluitend bij ANBO-PCOB. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nationaal Seniorenpanel gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die het NationaalSeniorenpanel aan de deelnemer aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd. De deelnemer zal meewerken om rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over te dragen aan het Nationaal Seniorenpanel op het moment dat hij deze openbaart in een onderzoek. De deelnemer aanvaard dat het Nationaal Seniorenpanel en/of opdrachtgevers of partners van ANBO-PCOB deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan de deelnemer.

Aansprakelijkheid

Helaas kunnen we niet 100% garanderen dat de inhoud van het Nationaal Seniorenpanel, en verwante websites en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. Het Nationaal Seniorenpanel is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het Nationaal Seniorenpanel is dan ook geheel voor eigen risico.

Cookies

Het Nationaal Seniorenpanel maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat uw internetbrowser ontvangt en daarna opslaat op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Het Nationaal Seniorenpanel en verwante onderzoeken plaatsen cookies via ons eigen website domein nationaalseniorenpanel.nl en via onze onderzoekpartners (derde partij cookie). Dit gebeurt bijvoorbeeld via websites, vragenlijsten, e-mails of Apps. Door deel te nemen aan ons Nationaal Seniorenpanels geeft u als gebruiker toestemming dat het Nationaal Seniorenpanel cookies op uw randapparatuur plaatst.

Gedragscodes

Het Nationaal Seniorenpanel conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van de MOA, Expertise Center for Marketing-Insights, Onderzoek & Analytics bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Kijkt u voor overige zaken gerelateerd aan uw privacy in onze Privacyverklaring

Wijzigingen

De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door het Nationaal Seniorenpanel worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website www.nationaalseniorenpanel.nl met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Neemt u na een wijziging van de deelname voorwaarden, wederom deel aan het Nationaal Seniorenpanel dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van de deelnamevoorwaarden.

Geschillen

Op de relatie tussen het Nationaal Seniorenpanel en u als deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Nederland. Deelnemer en Nationaal Seniorenpanel zullen alvorens naar de rechter te stappen het geschil in goed zakelijk overleg trachten op te lossen of voorleggen aan een hiervoor ingerichte commissie.

Opmerkingen of vragen?

Heeft u na het lezen van de voorwaarden vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze helpdesk via info@nationaalseniorenpanel.nl

Voor meer informatie over ANBO-PCOB verwijzen wij u naar onze website: www.anbo.nl of www.pcob.nl.